Update Corona virus Maart 2020

Belangrijke mededeling Arcen

In verband met het Corona virus worden alle evenementen boven de 100 personen t/m 31 maart afgelast op last van de NHB en de overheid.
Dit betekent helaas dat ons aanstaande maart toernooi van komende week op 21 en 22 maart 2020 hierdoor ook komt te vervallen.
De penningmeester zal de reeds betaalde inschrijfgelden spoedig terugstorten.
In verband met het broedseizoen krijgen wij na 1 april ook geen toestemming meer om het bosgebied te gebruiken tot het najaar. Dit wil dus zeggen dat ons maart toernooi pas weer in 2021 zal plaats vinden, zijnde in het weekend van 20 en 21 maart 2021.

Wij betreuren dit ten zeerste, maar zien helaas geen andere mogelijkheid. Wij hopen jullie volgend jaar weer op ons maart toernooi te mogen begroeten.

Wegen des Corona-Virus werden alle Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen bis zum 31. März auf Anordnung des NHB und der Regierung abgesagt.
Leider bedeutet dies, dass unser bevorstehendes März-Turnier am 21. und 22. März 2020 ebenfalls abgesagt wird.
Der Schatzmeister wird die bereits bezahlten Startgebühren bald zurückerstatten.
Wegen der Brutzeit dürfen wir das Waldgebiet erst im Herbst wieder benutzen. Das bedeutet, dass unser MärzTurnier erst wieder im Jahr 2021, also am Wochenende des 20. und 21. März 2021, stattfinden wird.
Wir bedauern dies zutiefst, sehen aber leider keine andere Möglichkeit.
Wir hoffen, Sie nächstes Jahr bei unserem März-Turnier wiederzusehen.

Met sportieve groet,
Bestuur Nimrod Arcen.